Czym jest witacz Tag

Czym jest witacz?

Witacz jest konstrukcją ustawianą najczęściej przy drogach wjazdowych oraz wyjazdowych z miejscowości lub regionów. Swoim wyglądem przypomina zazwyczaj niewielką tablicę lub totem reklamowy, chociaż zdarzają się również witacze będące rzeźbami, instalacjami artystycznymi czy niewielkimi billboardami.

Do niedawna najważniejszą funkcją takiej konstrukcji było informowanie podróżnych o tym, że właśnie przybywają do jakiejś miejscowości lub regionu. Pełniła ona rolę czegoś na kształt słupa granicznego. Obecnie to witacze pełnią rolę podobną do roli słupów granicznych. Mają one za zadanie nie tylko poinformować podróżnych o miejscu, w którym właśnie się znajdują, ale stanowić nośnik informacji marketingowo-promocyjnej.

Z tego względu witacze przyjmują najróżniejsze formy. Kształt oraz zawartość takiej konstrukcji są ustalone przez projektantów oraz lokalne władze. Biorąc pod uwagę fakt, że największą liczbę osób oglądających witacze stanowią kierowcy, muszą to być konstrukcje, które w możliwie szybki i łatwy sposób dostarczą najważniejsze informacje – np. herb, logo lub nazwę miasta czy regionu – do świadomości podróżnych. Z tego względu nie ma żadnych odgórnych wytycznych odnośnie kształtów i form witaczy. Mogą to być tablice, totemy, billboardy – pełna dowolność.

Witacze są równie często używane przez właścicieli restauracji, pensjonatów czy hoteli. W tym przypadku stosuje się raczej stonowane kształty, bez ekstrawagancji czy niepotrzebnych treści.