Osłony przeciw wirusowe oraz oznakowanie stref bezpiecznych