Reklama zgodna z wymogami zabytków – Szyldy reklamowe, szyldy kute, podświetlane szyldy

Reklama zgodna z wymogami zabytków – Szyldy reklamowe, szyldy kute, podświetlane szyldy

wawel_kuty2

Szyld reklamowy kuty

 

Jeżeli planujecie Państwo umieszczenie szyldu reklamowego, szyldu sklepwego, szyldu kutego lub jakiegokolwiek innego nośnika reklamy na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, wówczas warto wziąć pod uwagę ogólne oraz szczególne wymogi dotyczące stosownych pozwoleń. Na naszej stronie przeczytacie Państwo, że Interform dopełnia w imieniu swoich klientów wszelkich niezbędnych formalności, oczywiście na miarę posiadanych możliwości. Warto jednak wiedzieć, o czym należy szczególnie pamiętać decydując się na reklamę na obiekcie zabytkowym.

Najważniejsze wytyczne znajdują się w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568). Zgodnie z ustawą umieszczenie na tego rodzaju obiekcie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego wymaga uzyskania od wojewódzkiego konserwatora zabytków stosownego pozwolenia. O uzyskanie pozwolenia na montaż szyldu reklamowego może wystąpić osoba fizyczna lub organizacja, która posiada tytuł prawny upoważniający do korzystania z danego budynku. Wniosek powinien zawierać wszystkie najważniejsze informacje związane z lokalizacją zabytku, zakresem oraz datą prac, kolorystykę oraz wymiary reklamy itp. Jej umieszczenie na obiekcie zabytkowym bez posiadania stosownego zezwolenia podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności.

Bardziej ścisłe wytyczne znajdują się zazwyczaj w przepisach prawa miejscowego – stosownych uchwałach samorządu terytorialnego, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego czy w lokalnym studium uwarunkowań. Dotyczą one m.in. wysokości, na której należy umieszczać nośniki reklamowe, a także ich kompozycji oraz orientacji w przestrzeni. Nierzadko w lokalnych przepisach znajdują się również najważniejsze informacje dotyczące relacji nośnika reklamowego z najważniejszymi detalami elewacji – ozdobnym tynkiem, boniowaniem, okładzinami, klinkierem lub innymi elementami wystroju budynku.

Poza tym należy pamiętać, że wszelkiego rodzaju szyldy reklamowe szyldy sklepowe, szyldy kute umieszczone na zabytkowej elewacji powinny być do niej dopasowane stylistycznie oraz architektoniczne. Powinny być również wykonane z dobrej jakości materiałów, których charakter nie stoi w sprzeczności z zabytkowym charakterem budynku. Innymi słowy – na zabytku raczej nie umieścicie Państwo jaskrawej i migoczącej tablicy LED, ale już stylowy i elegancki szyld jak najbardziej.